Het team van het Medisch Centrum Alberick

De huisartsen

 

Van links naar rechts: Sylvie Rastello, Ellen van den Beuken, Rob Aalbregt en Jac Claessens

 

 

Adil Doski, waarnemend huisarts

De assistentes

 

Van links naar rechts: Resi, Janine, Joske, Willy en Rikki.

 

Van links naar rechts: Lonneke, Rachel, Kylie en Stephanie.

 

De doktersassistentes zijn de pilaren van de praktijk. Zij zijn niet alleen aan de telefoon of aan de balie om afspraken te regelen maar hebben veel andere taken zoals inlichtingen geven op administratief gebied, machtigingen regelen, advies geven op het gebied van kleine kwalen zoals bijvoorbeeld een oorontsteking.
De assistentes hebben een paramedische opleiding gevolgd. Zij mogen onder toezicht van de huisarts en aan de hand van landelijke protocollen medische adviezen geven. Zij verrichten ook handelingen zoals wonden plakken, uitstrijkjes maken, gehoortesten afnemen etc . (zie labonderzoek en verrichtingen)

De praktijkondersteuners somatiek

 

van links naar rechts : Brigitte, Guadalupe en Iris.

 

Naast hun opleiding als verpleegkundigen hebben de praktijkondersteuners een specifieke opleiding gevolgd. Zij kunnen een spreekuur houden voor patienten met chronische ziekten zoals diabetes mellitus (suikerziekte), COPD (voorheen CARA) en cardiovasculaire aandoeningen (hoge bloeddruk, hypercholesterolemie). De huisarts is eindverantwoordelijk voor de verleende zorg.
De praktijkondersteuner werkt nauw samen met de huisartsen. Zij heeft regelmatig overleg met de huisarts over haar bevindingen en zij bespreekt met de huisartsen de verdere behandeling.

De praktijkondersteuners GGZ

 

Odette

Odette werkt sinds kort bij ons als POH-GGZ op maandag en woensdag. Odette is een waardevolle aanvulling van ons team met haar kennis en ervaring binnen de geestelijke gezondheidszorg.

 

Rob

Rob heeft in juli 2016 ons team versterkt. Hij is een gediplomeerde Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige en werkt 2 dagen per week in het Medisch Centrum.

Met de POH GGZ in de praktijk is er de mogelijkheid om snel en laagdrempelig aan de slag te gaan met psychische en psychosociale klachten. Door de kennis van en ervaring op het terrein van psychische en (psycho)sociale klachten kan de POH GGZ met u een goede inventarisatie van uw klachten en problemen maken. In bepaalde gevallen is een kortdurende behandeling van of ondersteuning bij deze klachten binnen de huisartsenpraktijk mogelijk. In andere gevallen wordt gekeken hoe en waar de klachten elders het beste opgepakt kunnen worden.

Aan de gesprekken met de POH GGZ zijn voor u geen kosten verbonden.

 

Zowel de assistentes als de praktijkondersteuners vervullen een belangrijke functie bij het verlenen van goede zorg in de praktijk.